امورمالیاتی

یکی از پایدار ترین منابع درآمدی دردولت ها موضوع مالیات می باشد که درآن بین وجود و استقرار یک مشاور مالیاتی در هر سازمانی می تواند ضمن حفظ منافع مالی و مالیاتی آن سازمان و استفاده بهینه از قوانین مالیاتی و تحریر لوایح دفاعی ارتباطی مناسب با ممیزین مالیاتی در راستای احقاق حقوق قانونی هر موردی داشته باشد .

حضور در هیات های رسیدگی و استفاده ازقوانین مالیاتی مناسب یکی از عمده ترین وظائف محوله به مشاور مالیاتی می باشد . اما این حضور پر رنگ و نتیجه بخش ، مستلزم انجام تکالیفی در طی دوره مالی بوده که نمی توان به راحتی از آن گذشت .

در ابتدا باید دید توقع از حضور مشاور مالیاتی چیست؟ و چه انتظارات معقولی از آنها داریم ؟ خواه مشاور یک شخص حقیقی باشد یا حقوقی ، تفاوتی ندارد ، باید دیدگاه او نسبت به این توقعات را بررسی کرد.

امروزه با اجرای قوانین و بخشنامه های مختلف مالیاتی که در راستای جلوگیری از هر گونه فرارمالیاتی مصوب و اجراء گردیده است ، باید پاسخی قاطع به برخی مشاوران و حسابدران و مدیران مالی داشته باشیم که بیشتر الگو برداری از روش های قدیمی داشته و بدون قبول مسئولیت در طی دوره ، صرفا راه و روشی را انجام داده و پیشنهاد می دهند که خود به عنوان وکیل در هیچ هیاتی مستقیم مدافع فرایند عملیاتی خود نبوده اند . درخواستی که به آنها داده ایم تضمین در قبال تصمیمات بوده . آیا میتوانند تضمینی دهند که در زمان رسیدگی بهترین نتیجه را به صلاح سازمان کسب نمایند؟ و معمولا با پاسخ منفی و استدلال ها و توجیهات غیر کارشناسی از بار مسئولیت آن فرار کرده اند .

در تجربه ای که با بیشتر مدیران سازمان ها و مدیران مالی و حسابداران داشته ایم ، دلیل استفاده از روشهای سنتی و یا کتمان درآمدها را ، عدم اطمینان از وصول مالیات قانونی خود بیان نموده اند .

مالیاتی که ترس از عدم پرداخت وجود ندارد و صرفا ترس ، از تعیین درآمد مشمول مالیاتی است که بیش از واقعیت کسبی آنها بوده باشد و اکثریت حاظر به پرداخت میزان قانونی آن می باشند .

دراین بین مشاورانی غیر حرفه ای فرصت را غنیمت شمرده و با استفاده از ترس موجود وارائه راهکارهای غیر قانونی با اعتماد به نفس کاذب ، منابع درآمدی هنگفت برای خود ، و هزینه های سنگینی را متحمل شرکت ها واشخاص نموده اند.

اما وجود دارند موءسساتی که با علم به روز و تجارب خود ضمن رد این موارد ، به دنبال احقاق حقوق قانونی دولت با حفظ منابع مالی موسسات ، فعالیت می نمایند . موسسه مالی و مالیاتی متین تراز به عنوان یکی از موسسات قانون مدار ، همیشه با راهکارهای مناسب و پیشنهاداتی سازنده ، حتی سالها پس از ارسال تکالیف مالیاتی درکنار مدیران شرکت ها و اشخاص حقیقی انجام وظیفه نموده است و به عینه شعار خود در عدم کتمان درآمد و استفاده از هزینه های قانونی را در تعهد تشخیص داده شدن مالیات به اثبات رسانده اند . موضوع مالیات و انواع آن بسیار قابل اهمیت بوده که در ذیل به بیان موارد با اهمیت ان پرداخته ایم :

الف –مالیات های مستقیم :

 • مالیات بر دارائی (مانند مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر)
 • مالیات بردرآمد (مانند مالیات بر درآمد املاک ، درآمد کشاورزی ، درآمد حقوق ، درآمد مشاغل ، درآمد اشخاص حقوقی ، درآمد اتفاقی و درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی)

ب – مالیات های غیرمستقیم:

 • حقوق و عوارض گمرکی
 • مالیات بر مصرف
 • مالیات بر ارزش افزوده

در این بخش از خدمات مالیاتی موسسه مالی و مالیاتی متین تراز اسپادانا ضمن اعلام آمادگی و همیاری در تمامی مباحث مالیاتی به شرح مختصری از فعالیت های قابل انجام و مهم اشخاص حقوقی و حقیقی که معمولا اصلی ترین دغدغه آنها می باشد در قالب مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می پذیریم و تمامی این خدمات به بهترین شکل ممکن طی سالیان متوالی در بالاترین سطح حرفه ای خود با تکیه بر علم روز و تسلط به کلیه قوانین و ارتباط با ممیزین مالیاتی در حال انجام می باشد:

 • دسته بندی و تعیین تکلیف انواع درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی در سیستم های حسابداری .
 • ثبت و عدم کتمان درآمد های کسب شده و اجتناب از روش منسوخ شده دو دفتره در شرکتها .
 • طراحی و ارائه انواع صورت حساب های رسمی و مورد قبول اداره کل امور مالیاتی .
 • حفظ و نگهداری از نحوه ارائه صورتحساب ها به منظور استقرار نظم سریالی در انواع درآمدها .
 • ارسال به موقع و قانونی انواع درآمد های مشمول و غیر مشمول در اظهارنامه های فصلی در موعد مقرر طی گزارشات کاربرگی از پیش تعیین شده .
 • درخواست نحوه قبول در فاکتور های خرید اعم از مشمول ارزش افزوده یا معاف از ارزش افزوده و انواع روش های تسویه در فاکتورها به منظور استفاده از اعتبارات مالیاتی .
 • ارسال به موقع و قانونی گزارشات فصلی موضوع ماده 169 و تطبیق با اظهارنامه های ارزش افزوده به منظور تایید دفاتر .
 • ارسال به موقع و قانونی مالیات حقوق و دستمزد ماهیانه در سامانه مربوطه حتی در صورت معافیت مالیاتی با رعایت سقف سالیانه .
 • تعیین و ارسال نحوه محاسبه مالیات اشخاص و پزشکان به منظور قبول هزینه های ثبت شده .
 • آگاهی و نحوه تکمیل اظهارنامه عملکرد سالیانه و ارسال به موقع آن با مطابقت گزارشات کاربرگی مناسب .
 • تعیین نحوه پرداخت و میزان مالیات بر اجاره به شکل قانونی به منظور عدم برگشت هزینه اجاره و یا پرداخت جرائم مربوط .
 • راهنمایی و مشاوره در نحوه بایگانی مدارک مورد نیاز و ضمیمه شده به اسناد مالی به منظور تفهیم واقعیت های مالی جهت رسیدگی کنندگان مالیاتی .
 • دریافت و بررسی کلیه برگه های تشخیص مالیاتی و مبانی آن و همچنین تحلیل دیدگاه ممیزین مالیاتی به منظور طرح لایحه دفاعی مناسب در هیات ها و یا تشخیص در تمکین به توافق .
 • اخذ وکالت رسمی مالیاتی به منظور شرکت در هیات های مالیاتی و قبول مسئولیت در پیگیری آنها .
 • بررسی و قبول پیگیری پرونده های مالیاتی راکد در سنوات گذشته حتی در زمان عدم حضور به عنوان مشاور مالی و مالیاتی وهمچنین تهیه کلیه مستندات مورد درخواست اداره مالیاتی در موعد مقرر .
 • انجام حسابرسی مالیاتی داخلی به منظور برسی صحت و سقم مدارک قابل ارائه به امور مالیاتی و رفع ایرادها و موضوعات قابل بررسی توسط ممیزین مالیاتی .
 • تعیین و اجرا انواع هزینه های قانونی در ثبت دفاتر و اسناد مالی و نحوه ارائه فاکتور های خرید و هزینه ها حتی در صورتی که طرفین معامله از ارائه فاکتور رسمی و قابل قبول امتناع نموده اند .
 • قبول نمایندگی به منظور شرکت در جلسات داخلی و عقد قرارداد هایی جهت رسیدگی در نحوه اعمال مفاد توافق جهت خرید یا فروش و قبول طرفیت مذاکره با مشتریان و یا کارفرمایان .
 • بررسی و تطبیق فعالیت ها با مهمترین گزارش مورد استفاده ممیزین مالیاتی تحت عنوان معاملات طرف دوم در سامانه مربوطه و همیاری و مذاکره با طرفین جهت رفع اشکالات قانونی .
 • حمایت و پیگیری جهت تایید دفاتر سالهای مورد رسیدگی توسط امور مالیاتی و تضمین در به حداقل رساندن مالیات عملکرد سالیانه به روش های قانونی و قابل دفاع .