ابزار تبدیل فرمت فایل های لیست بیمه

برای تبدیل فایل خروجی لیست بیمه تامین اجتماعی از حالت فایل متنی (txt.*) به حالت فایل دیسکت (dbf.*)، ابتدا فایل های خروجی خود را انتخاب کرده و فایل تبدیل شده را دانلود کنید.

دیگر خدمات شرکت مشاوره مالی (حسابداری) و مالیاتی متین تراز اسپادانا واقع در اصفهان :

امور مالی و حسابداری ، حسابرسی داخلی ، مالیات ، بیمه