امور مالی و حسابداری

شاید در وهله اول این عنوان ، بسیار ساده و عامیانه در بسیاری از مواقع توسط افراد زیادی بیان و راجع به آن بحث شده باشد و یا شاید درزمان هایی که موضوع دخل و خرج و صندوق و بانک در میان باشد هستند بسیارافرادی که مدعی در انجام حسابداری می باشند .

اما به راستی حسابداری چیست و حسابدار کیست ؟

شاید این من کارشناس در رشته حسابداری موفق به تعریف درست آن نشده ام و یا شاید این من حسابدار در رفع دغدغه های مالی دیگران نتوانسته ام به درستی وظائف و تکالیف خود را معرفی کنم و نتیجه آن شده که تعریف صندوق دار ، بازاریاب و دفتر نویسی به شکل قدیم را همگی دو عنوانی به اسم حسابدار و امور مالی شناخته اند.

با تمام احترام و فروتنی به عزیزان مشغول در عناوین فوق این را باید بگوئیم که این واژه ها هر کدام موضوعی تفکیک شده از حسابداری می باشد نه اینکه تخصصی برای انجام آنها وجود ندارد کاملا برعکس بسیارمهم و ضروری در انجام فعالیت های هر بنگاه اقتصادی بوده اما نمی توان تعریف آن را “حسابداری” بیان کرد.

حسابداری دنیائی از فهم و درک مفاهیمی است که هرکدام ازآنها فلسفه ای برای انجام دادن دارد. ترکیبی از شخصیت فردی ، نظم کاری ، دانش تخصصی ، جاه طلبی درآموزش و یادگیری ، توان تجربه اندوزی ، جرات “نه” گفتن ها ، محرم بودن و قدرت انتقال ایده و نظرها همگی می تواند یک “حسابدارحرفه ای” و یا یک به اصطلاح “میرزا بنویس” ، تحویل جامعه دهد.

حال خود انتخاب کنیم که آیا قرار است در جلد و ظاهر یک حسابدار صرفا حضور فیزیکی داشته باشیم و یا نه ، با استفاده از تمام ویژگی های بیان شده به حسابداری تبدیل شویم که به دنبال رفع اشکالات و حذف کارهای اضافی واصلاح نواقص مالی یک مجموعه باشیم ؟

با پاسخ دادن به این سوال و به دنبال انجام دادن آن خواهیم فهمید واژه “امورمالی وحسابداری” واژه ای سنگین و بسیار مهم خواهد بود که برای انجام درست آن ، بایستی زحمات زیادی کشید و بایستی برای آن عشق و علاقه ای توصیف ناپذیر در خود ایجاد کنیم ، عشق و علاقه ای که هر روز بادنبال کردن آن نه تنها هیج خستگی در ما ایجاد نکند،  بلکه به زندگی روزمره ما تبدیل شود ، آن وقت شاید بتوانیم خود را قانع کنیم که در شرکتی و یا به طور شخصی مشغول انجام امور حسابداری می باشیم .

خدمات موسسه مالی و مالیاتی متین تراز اسپادانا:

به جرات می توان گفت پایه و اساس هر موسسه ای با این عنوان ، در ابتدا حسابدار و حسابداری است ، که هر یک دارای شاخه های تخصصی خود خواهد بود. از جمله فعالیت های اصلی و خدمات قابل ارائه ما در تعریف حسابدار و وظایف آن به شرح ذیل می باشد که قابلیت انجام توسط حسابدار به صورت پاره وقت و یا مقیم در محل را دارد:

 • جمع آوری تمامی مستندات ، فاکتورها ، حواله های انتقال و دسته بندی آنها براساس زمان انجام و موضوعیت آنها.
 • تشخیص نوع رویداد مالی و به تناسب آن ثبت حسابداری مربوطه با کدینگ استاندارد.
 • کنترل و انجام مغایرت گیری های لازم با طرفیت بانکها ، اشخاص طرف معامله ، انبارها و همچنین ارکان دولتی ، از جمله دارائی و بیمه و اداره کار.
 • رفع نواقص و انجام اصلاحات لازم جهت یکپارچه شدن تمامی منابع مورد اتخاذ .
 • بایگانی منظم و چاپ اسناد به همراه ضمائم معتبر و مورد نیازجهت سهولت در دسترسی .
 • تهیه ترازهای حسابداری مورد نیاز جهت استفاده کنندگان درون سازمانی ، برون سازمانی .
 • بستن حسابهای موقت ، دائمی و انتقال صحیح آنها به عمکلرد سال آتی.
 • تهیه و ارسال اظهار نامه های فصلی و گارشات موضوع ماده 169 در زمان مقرر.
 • تهیه و ارسال فایل ها و گزارشات مورد نیاز تامین اجتماعی و اداره دارایی جهت حقوق و دستمزد ماهیانه.
 • تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد سالیانه مطابق با ترازهای حسابداری.
 • تحریر دفاتر قانونی به شکل مطلوب و مورد تائید اداره امور مالیاتی .
 • سایر مواردی که مرتبط با نوع فعالیت در ادامه خدمات قابل ارائه این موسسه و در جای خود قابل ملاحظه و بررسی می باشد.

نکته حائزه اهمیت در خدمات مالی و حسابداری این موسسه تشخیص رویداد مالی و ثبت سندحسابداری مرتبط با آن می باشد که مهم ترین و پایه ای ترین مرحله انجام خدمات است . درواقع همانند تبدیل مواد خام به کالائی می باشد که اگر درست و اصولی و متناسب با استاندارد های مربوطه انجام نگردد ، حتی اگر سایر مراحل به درستی انجام شود ، کالائی مرغوب و مورد استفاده حاصل نخواهد شد . کالای قابل تحویل حسابدار ، خدماتی است که قابلیت استفاده داشته باشد ، در غیر این صورت تبدیل به ضایعاتی خواهد شد که با کمترین قیمت ممکن و حتی به رایگان می بایست از سیستم خارج گردد . پس تلاش مضاعف جهت انجام درست آن ، همان آموزش و بالا بردن شم مالی یک حسابدار در تشخیص رویداد مالی می باشد که موسسه متین تراز اسپادانا توانسته به درستی آن را تحلیل و با شناخت میزان اهمیت آن به شکل اصولی در کار خو القاء و انجام دهد.