احکام مهم مالیاتی قانون بودجه سال1400

احکام مهم مالیاتی قانون بودجه سال1400 تبصره 6بند ب : به وزارت امور اقتصاد و دارایی ( سازمان امور مالیاتی ) اجازه داده می شود ظرف یکسال ،آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و […]

سخنی با حسابداران و مدیران مالی

حسابداران و مدیران مالی می دانند به طور قطع و یقین یکی از اصول مهم در هر حوزه فعالیتی ،داشتن اخلاق حرفه ای و انجام تعهدات به شکل مطلوب بودن تحت تاثیر قرار گرفتن از حاشیه ها و مشکلات بوجود آمده می باشد. که این امر در حوزه حسابداری ومالی بسیار محسوس و تاثیرگذار می […]

نکات مالیاتی کاربردی جهت حسابداران شاغل در بازار کار

مقدمه: شاید تاکنون به عنوان یک حسابدار بسیار شاهد ایرادات گرفته شده از اداره امور مالیاتی جهت عملکرد یک سال مالی بوده اید .آیا می دانید اصول حسابداری مورد بررسی توسط ممیزین مالیاتی چه مواردی می باشند؟ آیا دوست دارید قبل از رسیدگی ممیزین حسابرسی مالیاتی شرکت خودتان را انجام دهید؟ آیا دوست دارید هیچ […]